Meubelfabriek ,,NEDERLAND''

J.A.HUIZINGA

Westersingel - Groningen

 

Actueel

Actueel

Actueel

Aquarel Huizinga-interieur ontdekt

 

 

Tijdens een bezoek in april 2015 aan de heer H. Bolwijn jr (oud-eigenaar Huizinga&Rodenberg) in zijn woning in Drenthe, ontdekte de samenstellers van de expositie over Huizinga een ingelijste aquarel aan een wand in de logeerkamer. Het betreft een ontwerp van de vergaderruimte voor de vroegere Nutsspaarbank in de stad Groningen en is vermoedelijk van de hand van de tekenaar De Graaf (voornaam niet bekend), werkzaam bij Huizinga. Na de fusie in 1955 met de firma Rodenberg is het door De Graaf aan Bolwijn geschonken.

 

De voormalige Nutsspaarbank was gevestigd in het pand Oude Ebbingestraat 25 in Groningen, bouwjaar 1829. Begin 1900 is er een ingrijpende verbouwing geweest en heeft Willem Haver (op dat moment als meubelsnijder in dienst bij Huizinga) delen van het exterieur gebeeldhouwd. Mogelijk dat Huizinga toen het ontwerp voor de vergaderruimte heeft gemaakt. Of het ontwerp ook is uitgevoerd en of delen ervan bewaard zijn gebleven, zal op korte termijn worden onderzocht.

Tweede aquarel Huizinga-interieur getraceerd

 

Via de kunsthistoricus en adviseur van de Huizinga-tentoonstelling Jan Molema, werden de samenstellers van de expositie geattendeerd op het bestaan van nóg een aquarel van een Huizinga-interieur. De aquarel is door de eigenaar rond 1990 gekocht bij veilinghuis J. van den Hende in de stad Groningen. De herkomst ervan is verder niet bekend. Ze kan uit een modellenboek komen van de 'Nederland', maar ook als een visualisatie hebben gediend ten behoeve van een specifieke (potentiële) klant.

<<-< Actueel 3