Meubelfabriek ,,NEDERLAND''

J.A.HUIZINGA

Westersingel - Groningen

 

Alle roem is vergankelijk

 

 

We schrijven het jaar 1903. Op de Tentoonstelling van Nijverheid & Kunstindustrie zoals die in dat jaar in Groningen wordt gehouden, behaalt de meubelfabrikant Jacobus Abraham Huizinga, directeur/eigenaar van de meubelfabriek 'Nederland' in Groningen, een gouden medaille met de inzending van een studeerkamer naar ontwerp van A.J. Sanders en A.W. Kort. De eerste werkt op freelance basis voor de 'Nederland', de tweede is in vaste dienst bij Huizinga. Eerder al mocht de meubelfabriek op tentoonstellingen en beurzen eerste en ereprijzen in ontvangst nemen en er zullen er nog verscheidene volgen. De eigentijdse ontwerpen zijn zeer geliefd bij een op smaak en kwaliteit gerichte klandizie en te koop bij de betere woninginrichtingszaken in heel Nederland.

 

Ruim honderd jaar later is de faam van de 'Nederland' echter geheel verdampt en vindt de naam 'Huizinga' alleen nog weerklank bij een handvol kenners en liefhebbers. Sic transit gloria mundi: alle roem is vergankelijk. In het geval van Huizinga echter is die vergankelijkheid ál te vroeg ingezet en toe aan een rehabilitatie.

 

Met als directe aanleiding een tentoonstelling over de meubelfabriek 'Nederland' zoals die van 22 november 2015 tot en met 6 maart 2016 in het Veenkoloniaal Museum in Veendam heeft plaatsgevonden, hebben de samenstellers van de expositie het initiatief genomen deze website te openen. Tijdens de voorbereidingen bleek namelijk dat er -voor zover nu bekend- niets van het bedrijfsarchief is overgebleven en dat ook in de familiearchieven slechts zeer summier gegevens bewaard lijken te zijn gebleven.

 

Doel van de website is dan ook in de eerste plaats om alle relevante informatie en documentatie te verzamelen over de persoon J.A. Huizinga en zijn meubelfabriek, zoals die van 1889 tot aan de fusie in 1955 met de firma Rodenberg in Groningen heeft bestaan. Die documentatie kan bestaan uit foto's (medewerkers, interieur fabriek, meubels, bedrijfsuitjes e.d.) of documenten als arbeidscontracten, aankoopnota's, kasboeken, catalogi en dies meer zij. Ook op schrift gestelde of nog op schrift te stellen herinneringen zijn zeer welkom.

By:

 

Marianne Ootjers (web-editor)

Sander Ootjers (technical support)

Fred & Miriam (editors)

Marianne & Fred & Miriam (lay-out)

 

Copyright 2015

Actueel

Actueel

Actueel

*UPDATES: artikel Veenkoloniale Volksalmanak 2015*

>

 

 

 

Alles wat maar relevant is, is in principe interessant. Of het nu van oud-medewerkers komt, relaties, particulieren (klanten), familie of wie dan ook. Feit is dat de bronnen zeer schaars zijn, wat mogelijk debet is geweest aan het feit dat er over de meubelfabriek niet of nauwelijks is geschreven.

 

Met tentoonstellingen, lezingen, een website, een facebook-pagina en deelname aan andere activiteiten willen de samenstellers Jacobus Abraham Huizinga en zijn 'Nederland' haar vooraanstaande plek in de kunst- en cultuurgeschiedenis terug geven die ze verdient.

 

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

Voor 'Nieuwsarchief' klik op de pijltjestoets

>

Huizinga met expositie in de stad Groningen!

 

Eind 2018 gaat in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen een expositie los over de meubelfabriek 'Nederland'. De expositie is een vervolg op de succesvolle tentoonstelling 'Made in Stad' zoals die eerder in het Noordelijk Scheepvaartmuseum te zien was. De nadruk in de expositie ligt op de aanwezigheid van de meubelfabriek in de stad. Prominent beelddrager wordt de stoel binnen het oeuvre van Huizinga.

 

Er zijn diverse randactiviteiten zoals een stadswandeling langs panden waarin nog een authentiek Huizinga interieur aanwezig is. Zoals de bestuurskamer van het voormalig Academisch Ziekenhuis, de Voogdijkamer in het voormalig Roode- of Burgerweeshuis en de betimmering in de voormalige directiekamer van J.A.Huizinga.

 

Verder zijn er demonstratie's, lezingen en een actuele digitale speurtocht met Ingress (voor een jonger publiek).

 

Oprichting Stichting Huizinga Meubel Nederland

 

Per 21 juli 2016 is de Stichting Huizinga Meubel Nederland officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8565.89.834.

 

Doelstelling van de stichting:

1. De stichting heeft ten doel:

a. Het komen tot een herwaardering in de breedste zin van de persoon Jacobus Abraham Huizinga (1861-1937) en zijn meubelfabriek ,,Nederland'', zoals deze laatste in de stad Groningen heeft bestaan van 1889 tot 1956;

b. Het - op basis van onderzoek - op enigerlei wijze vastleggen en verspreiden van de kennis, in de breedste zin, omtrent:

- de ontstaansgeschiedenis van de meubelfabriek ,,Nederland'';

- het bestaan van de meubelfabriek ,,Nederland''

- het verloop van de meubelfabriek ,,Nederland'';

een en ander gerelateerd aan de persoon van de oprichter/eigenaar Jacobus Abraham Huizinga;

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

a. door het ontplooien, stimuleren en coordineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;

b. door samenwerking met instellingen en organisaties die, op soortgelijk gebied als dat van de stichting, werkzaam zijn;

c. door alle andere wettelijke middelen.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

Fred Ootjers, voorzitter

Miriam Nooi, penningmeester

Marianne Ootjers, secretaris

 

 

Bijgewerkt 28/10/2017

 

Onder 'Contact'

Zie voor een digitale versie op deze site onder tabblad 'Fotogalerij'.

 

Via het tablad 'Contact' op deze pagina kunt u ook een gratis pdf aanvragen. Wij sturen u die per omgaande toe.

Publicatie meubelfabriek 'Nederland'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu te koop bij het Veenkoloniaal Museum Veendam: de Veenkoloniale Volksalmanak editie 2015. Hét jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.

 

Met in de aanloop naar de tentoonstelling later dit jaar in het Veenkoloniaal Museum, een artikel over de meubelfabriek 'Nederland' (pagina 83 tot 104).

 

Veenkoloniale Volksalmanak 2015

Paperback, full colour

208 pagina's

Prijs: 12,50 euro (bij verzending 16,16 euro)

Bestellen via: www.veenkoloniaalmuseum.nl

 

UITVERKOCHT

Voor vervolg 'Actueel' klik op pijltjestoets

 

>->>