----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pagina 1 >->>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens het onderzoek naar leven en werken van J.A. Huizinga stuiten we bij herhaling op allerlei feiten en feitjes die weliswaar niet het 'grote verhaal' vertellen, maar er wel onlosmakelijk onderdeel van uitmaken. Het is het cement dat de grote gebeurtenissen met elkaar verbindt, zoals het dat in ons aller levens doet. Op het oog doodgewone dingen en dingetjes van alledag, maar zonder welke het leven van J.A. Huizinga niet was gegaan zoals het is gegaan. Ze verdienen daarom een plek in de kleine geschiedschrijving, om in zijn totaal mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een grotere geschiedschrijving. Bovendien vertellen juist de trivia ons meer -misschien wel het meest- over de persoonlijkheid van J.A. Huizinga.

Oude dag voorziening


Op 3 december 1931 koopt J.A. Huizinga bij notariƫle akte gronden aan voor 'land te Stedum' van mevrouw de weduwe M. Wiertsema-Huizinga. Het initiaal 'M' verwijst naar de naam 'Wilhelmina', de oudere zus van Jacobus. In correspondentie van Jacobus met zijn zus wordt ze consequent zo genoemd. Mina is sinds 1916 weduwe van Michiel Wiertsema, in leven notaris. Michiel is in 1852 in het Groningse Bierum geboren en zal -waarschijnlijk als investering- de gronden nabij Stedum hebben aangekocht. Het gaat om 35 hectare dat wordt verhuurd. Vermoedelijk heeft Jacobus de grond gekocht als een belegging voor de oude dag. In ieder geval heeft zijn echtgenote er na zijn overlijden op 28 augustus 1937 een inkomen van.


Op 20 december 1934 koopt hij er nog wat grond bij (niet bekend is hoeveel). Op 15 december 1950 -ruim zes jaar na het overlijden van zijn weduwe- worden de gronden door zoon Samuel aan de gebroeders Dirk Jan en Roelof Jensema verkocht.


Foto: www.historiestedum.nl----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------