De sloten zijn vrijwel altijd gemaakt van messing, net als de schroeven. Messing reageert namelijk niet op het looizuur in het hout. Een stalen schroef zet zich na verloop van jaren muurvast in het hout; een messing schroef draai je er ten allen tijde eenvoudig weer uit. Bovendien draaien de Huizinga-schroeven nét even dieper het hout in, waardoor ze het slot steviger (lees: duurzamer) op haar plaats houdt.


De sloten van een Huizinga-meubel bestaan in de regel uit drie, maar ook wel uit vier klavieren. Elk slot is volkomen uniek; zelfs bij meerdere sloten in een meubel heeft elk slot een eigen sleutel. De sloten zijn bovendien niet geklonken, maar geschroefd. Dit bood en biedt de mogelijkheid om de klavieren ook na levering van het meubel te wijzigen. Gezegd dient te worden dat geschroefde sloten niet uniek zijn voor Huizinga-meubels, maar ook door andere topmeubelmakers- en fabrikanten werd toegepast. De combinatie echter met de andere genoemde kenmerken, maakt dat een meubel -bij het ontbreken van een fabrieksplaatje- aan Huizinga kan worden toegeschreven. Ook alleen een sleutel met daarin de naam van Huizinga gegraveerd, volstaat niet. Het is namelijk heel wel mogelijk dat zo'n sleutel bij toeval past op een slot van een kast die absoluut niet door Huizinga is vervaardigd, ja zelfs uit periode dateert dat de fabriek allang niet meer bestond.

Resumerend: Wanneer er geen fabrieksplaatje in een meubel is aangebracht of wanneer er twijfel bestaat over de authenticiteit van het plaatje in het betreffende meubel, moeten de hierboven genoemde kenmerken uitsluitsel geven op de vraag of het hier ook echt een Huizinga-meubel betreft.
<<-<- pagina 3 >->>