Meubelfabriek ,,NEDERLAND''

J.A.HUIZINGA

Westersingel - Groningen

 

Actueel

Actueel

Actueel

Wie heeft deze catalogi?

 

De Stichting Huizinga Meubel Nederland i.o. is op zoek naar twee publicaties die begin 1900 door de meubelfabriek 'Nederland' van Huizinga zijn uitgegeven. Van de eerste catalogus heeft de stichting weliswaar een exemplaar in bezit, maar deze verkeert in een tamelijk deplorabele staat. Omdat er zonder twijfel meerdere exemplaren van zijn gedrukt -ze worden in ieder geval aangetroffen in verschillende bibliotheken ter uitleen-, zou de stichting graag in bezit komen van een fraaier exemplaar.

 

Van de tweede catalogus was de stichting tot voor kort niet op de hoogte. In het weinige dat er over de 'Nederland' is gepubliceerd, wordt er nergens melding van gemaakt (in tegenstelling tot de andere catalogus). De titel werd aangetroffen op internet op een lijst van een veilinghuis in Haarlem. Navraag leerde echter dat het betreffende item al in 2010 is geveild.

 

Wie een van beide of beide catalogi in bezit heeft en bereid is deze af te staan, kan onder het tabblad 'Contact' van deze site contact opnemen met de stichting.

 

- Meubelfabriek Nederland J.A. Huizinga, geïllustreerde catalogus, Groningen, 1905.

 

- 'Meubileerings-kunst. Tijdschrift voor meubileerings- en versieringskunst en voor al wat strekken kan tot gerief en verluchting van onze woonstêe.' Groningen, Meubelfabriek J.A. Huizinga, 29 pagina's, , uitvoering in Art Nouveau-stijl, ca. 1900.

Delen bedrijfsarchief duiken op

 

Zoals dat in het (recente) verleden met veel bedrijfsarchieven is gegaan, is ook -voor zover bekend- het archief van de meubelfabriek 'Nederland' in de loop der jaren verloren gegaan. Reorganisaties, overnames, verhuizingen, het ontbreken van historisch besef aangaande de eigen onderneming en/of het gemis van een speciaal aangestelde medewerker, hebben er in geresulteerd dat menig bedrijfsarchief bij het grof vuil is gezet, in de container is gestort, aan het oud papier is toegevoegd of door de papierversnipperaar is gegaan. Alleen door toeval zijn er gelukkig nog fragmenten bewaard gebleven, die een belangrijke bron vormen voor de geschiedschrijving.

 

Dat toeval viel ook de samenstellers van de expositie over de meubelfabriek van Huizinga ten deel. Tijdens de aanwezigheid op de beurs Wonen&Co in Martiniplaza in maart 2015, kwam er direct al de eerste dag iemand de Huizinga-stand binnen wandelen met de mededeling dat hij over originele schetsen beschikte van de meubelfabriek. Het betreffen zestien tekeningen, waarvan veertien een meubel voorstellen en twee anderen ontwerpen voor schoorsteenmantels. Verder zat er ook een fotokopie bij van het pand aan de Vismarkt, vermoedelijk voorstellende een ontwerp voor een nieuwe voorgevel, nadat Huizinga in 1955 met Rodenberg was gefuseerd.

 

De eigenaar van de schetsen werkte in 1999 bij Huizinga&Rodenberg en was betrokken bij de verhuizing van de zaak naar Haren (na overname door mevrouw Noordhof-Niezen). Het pand werd grondig leeg gehaald, zo ook de kelders. Alles ging in de container, maar de werknemer hield de schetsen achter om ze een plekje thuis aan de muur te geven. Behalve de schetsen hield hij ook een aantal volgetekende schetsboeken apart en wat oude boekjes met voorbeelden van interieurs.

 

 

<<-< Actueel 2 >->>

Helaas zijn bij een opruimronde later ten huize van de eigenaar de schetsboeken alsnog weg gegooid, evenals -op één exemplaar na- de oude boekwerkjes. Het overgebleven boekje is van 1902, wat doet vermoeden dat het nog door Jacobus Huizinga zelf is aangeschaft, als inspiratiebron voor zijn eigen meubelontwerpen. Oud-eigenaar (tot 1999) H. Bolwijn jr weet te vertellen dat het archief in de kelders van het pand aan de Vismarkt niet ouder geweest kan zijn dan 1938, het jaar waarin de 'Nederland' zich er vestigde. Het archief van de jaren daarvoor zou toen al verdwenen zijn. De aanwezigheid echter van het boekwerkje van 1902 doet vermoeden dat er wel degelijk delen van het archief van vóór 1938 naar het pand aan de Vismarkt zijn overgebracht, en dat die in 1999 alsnog zijn weg gegooid.

 

Alle ontwerpschetsen zijn ongedateerd en ongesigneerd en slechts een paar hebben als vermelding 'J.A. Huizinga N.V.' Dat duidt er in ieder geval op dat die van 1930 of later dateren, het jaar immers waarin de firma een Naamloze Vennootschap werd. Of de andere exemplaren van vóór die tijd dateren, blijft vooralsnog onduidelijk.

 

Bij de foto's: de fotokopie van het ontwerp van de voorgevel van het pand aan de Vismarkt, alsmede een selectie van de meubelontwerpen.

 

Klik op de afzonderlijke afbeelding voor een vergroting